หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยปกติแล้วจะมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 3 ส่วนคือ 1. แกนเหล็ก จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ เพื่อใช้เป็นวงจรแม่เหล็กและทำให้สามารถลดการไหลวนของกระแสไฟฟ้าได้ แผ่นของแกนเหล็กจะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นซิลิคอนอยู่จำนวนมาก ความหนาบางของแผ่นเหล็กจะขึ้นอยู่กับความถี่ของระบบไฟฟ้า เช่น 0.35 มิลลิเมตรสำหรับระบบไฟฟ้าที่มีความถี่ 50 เฮิทซ์ เป็นต้น แกนเหล็กยังมีหลายลักษณะทั้งแกนเหล็กแบบคอร์ที่สามารถใช้สร้างแรงดันไฟฟ้าให้มีความดันสูงๆได้ แกนเหล็กแบบเชลล์ และแกนเหล็กแบบทอร์รอย 2. ขดลวดตัวนำ ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจะมีขดลวดสำหรับนำไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงหรืออลูมิเนียมที่หุ้มด้วยฉนวน หม้อแปลงไฟฟ้าแบบทั่วไปจะมีขดลวดสองชุดคือ ขดลวดที่รับพลังงานหรือขดลวดปฐมภูมิ และขดลวดสำหรับจ่ายพลังงานหรือขดลวดทุติยภูมิ ขดลวดจะต้องมีฉนวนหุ้มเสมอเพื่อให้ทนต่อความร้อนและทนต่อการกัดกร่อนได้ 3. ฉนวน ฉนวนจะคั่นระหว่างแกนเหล็กและขดลวดภายในหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเพื่อไม่ให้เสียดสีกันจนเกิดความร้อน
 


Comments
Leave a Reply