เครื่องทำน้ำเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ควรทำการดูแลรักษาและทำความสะอาดทุกเดือน โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำเย็นประเภทที่ใช้เพื่อการบริโภค ในการทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กทิ้งไว้ 30 นาที เพื่อปรับให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง แล้วจึงปล่อยน้ำออกให้หมดตู้ แล้วจึงใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบเจือจางพร้อมฟองน้ำขัดทำความสะอาดภายในถึงบรรจุ แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาด ด้านนอกของเครื่องทำแม้เย็น แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสที่มีการใช้ฟิล์มบางๆที่ทำจากโครเมี่ยมออกไซด์เคลือบไว้ แต่ถ้าโดนลมหรือสิ่งสกปรกเกาะเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้เป็นสนิมได้เช่นกัน ถ้าเกิดสนิมขึ้นให้ใช้สก๊อตไบรท์ขัดตามแนวขัดเดิม อย่าขัดสวนทางกัน มิฉะนั้นอาจจะเกิดรอยได้ หลังจากนั้นจึงเช็ดทำความสะอาดให้แห้ง ข้อควรระวังในการทำความสะอาดเครื่องทำน้ำเย็นคือ อย่าใช้ผ้าเปื้อนน้ำมันหรือจารบีมาเช็ดเด็ดขาด และควรหลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดที่เป็นตัวละลายซึ่งมีสารคลอไรด์เป็นองค์ประกอบ มิฉะนั้นอาจไปทำลายพื้นผิวของเครื่องทำน้ำเย็นได้ ในการทำความสะอาดก็ควรใส่ถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันคราบหรือรอยนิ้วมือของเราเปื้อนพื้นผิว ซึ่งอาจจะเป็นคราบเกาะและไปกัดกร่อนเครื่องทำน้ำเย็นให้เป็นสนิมได้
 


Comments
Leave a Reply