ในการใช้เครื่องทำน้ำเย็น หรือตู้น้ำเย็นสำหรับการบริโภคภายในครัวเรือนหรือตามสถานประกอบการต่างๆ มีข้อควรระวังเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำดื่มกับถังน้ำดื่ม เพราะบางครั้งจะมีการบัดกรีขอบภายในของเครื่องทำน้ำเย็น การเชื่อมต่อตัวถังกับท่อ การขึ้นรูปเครื่องทำน้ำเย็นส่วนที่เก็บน้ำ หรือการเชื่อมลูกลายกับก้านส่วนที่สัมผัสกับน้ำดื่มด้วยตะกั่ว ซึ่งการใช้สารตะกั่วในการบัดกรีส่วนต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้มีโอกาสที่สารตะกั่วจะหลุดเข้ามาปนเปื้อนกับน้ำดื่ม ซึ่งผู้ประกอบการมักจะนิยมใช้วิธีนี้เพราะมีต้นทุนถูกกว่าการใช้วัสดุสแตนเลสอย่างหนา และเคลือบด้วยวัสดุเคลือบที่มีคุณภาพตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ซึ่งสารตะกั่วเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลให้อวัยวะภายในของเราได้รับอันตราย ไม่ว่าจะเป็น ตับ ไต หัวใจ สมอง กระเพาะอาหาร หรือไขกระดูก และเป็นสารที่มีการสะสมอยู่ในร่างกาย และออกฤทธิ์กับระบบประสาทต่างๆ ทำลายเซลล์สมอง อาจทำให้เกิดโรคอัมพาต โรคอิไตอิไต และส่งผลให้เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์ อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ โลหิตจาง ปวดกล้ามเนื้อ ถ้าได้รับเข้าสู่ร่างกายอยางต่อเนื่องอาจทำให้ความจำเสื่อม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตกเลือดและเสียชีวิตได้
 


Comments
Leave a Reply