อุปกรณ์หลักๆ  ที่เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องทำน้ำเย็นได้แก่ เครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) ทำหน้าที่ในการดูดสารทำความเย็นซึ่งมีความดันต่ำจากอุปกรณ์ Evaporator แล้วอัดให้ความดันสูงขึ้น เพื่อทำให้ไอของสารทำความเย็นสามารถส่งผ่านภายในระบบและหมุนเวียนควบแน่นกลับคืนเป็นของเหลวได้โดยวิธีการระบาย ต่อมาคืออุปกรณ์กลั่นทำความเย็น (Condenser) เป็นอุปกรณ์แปลกเปลี่ยนความร้อนที่จะทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น ซึ่งสารดังกล่าวจะดูดซับความร้อนมาจากอุปกรณ์ Evaporator และเครื่องวัดไอ ถัดมาคืออุปกรณ์วัดความดัน (Expansion Device) ทำหน้าที่ช่วยลดความดันของสารทำความเย็นเพื่อให้มีอุณหภูมิต่ำลง และควบคุมปริมาณการไหลของสารทำความเย็นที่ส่งให้กับอุปกรณ์ระเหย เพื่อรักษาระดับความเย็น อุปกรณ์ระเหย (Evaporator) ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนโดยการดึงความร้อนจากน้ำและสารเคมีที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็นอุณหภูมิต่ำที่รับมาจากอุปกรณ์ลดความดัน และทำให้สารทำความเย็นเกิดการเดือดจนระเหยเป็นไอและถูกดูดกลับโดยเครื่องอัดสารทำความเย็น และสุดท้ายคือสารทำความเย็น (Refrigerant) มีหน้าที่ดูดซับและคายความร้อนออกจากระบบทำความเย็น
 


Comments
Leave a Reply