เครื่องทำน้ำเย็น หรือ Water Chiller เป็นเครื่องจักรอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำเย็น ซึ่งมีทั้งระบบที่ใช้งานทั่วไป และเครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมที่นำมาใช้กับงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยหลักการทำงานของมันก็คือ เมื่อป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) มอเตอร์ก็จะส่งผ่านกำลังไปยังเครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) ซึ่งเครื่องอัดสารนี้จะอัดสารทำความเย็น (Refrigerant)เข้าไปใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำที่ส่งผ่านเข้ามาโดยปั๊มน้ำจากภายนอก ทำให้น้ำลดอุณหภูมิลง และเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นโดยเครื่องทำความเย็น ซึ่งภายในเครื่องทำความเย็นจะก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกลั่นสารทำความเย็น ลดความดัน และช่วยในการระเหย ซึ่งจะใช้ในขั้นตอนที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวข้างต้น เครื่องทำน้ำเย็นมีการนำมาใช้ทั่วไปทั้งสำหรับอาคารใหญ่ๆ ที่ต้องใช้ในการปรับอากาศ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องนำมาใช้ในการระบายความร้อนของเครื่องจักรต่างๆที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อต่อๆไป
 


Comments
Leave a Reply